Oprávnenie na používanie loga a fotografického materiálu ponúkaných značiek.

Logo Lormar

Leilieve logo

Firma Mercato d’Italia ako oficiálny dovozca značiek Leilieve a Lormar má oprávnenie používať logo a fotografie značky LORMAR a LEILIEVE.

Mercato d’Italia môže oprávniť klientov, ktorí vykonávajú internetový predaj aby na vlastnej stránke používali tieto značky a fotografický materiál, ktorý je vo vlastníctve uvedených značiek.
V prípade záujmu o oprávnenie zverejňovať logo a fotografie uvedených značiek môžete kontaktovať našu spoločnosť.